ONZE
SAMEN
WERK-
INGEN

Om een zo groot mogelijk bereik te hebben en kenbaar te maken dat mensen met hun burenvragen en -aanbod bij ons kunnen aankloppen, werkt Burennetwerk samen met de formele- en informele zorg, welzijn- en buurtwerk, collega-organisaties, woningcorporaties en de verschillende stadsdelen. We bezoeken bijeenkomsten door de hele stad om ons netwerk te blijven ontmoeten en uit te breiden. 

Met een aantal netwerkpartners hebben we een intensieve samenwerking opgebouwd of zelfs een gedeelde service ontwikkeld. 

logo cordaan

SPECIALE Matchmakers VOOR informele zorg vIA CORDAAN

Burennetwerk heeft sinds 2016 een unieke samenwerking met Cordaan Thuiszorg in de vorm van de service van de Matchmakers Informele Zorg. Met deze service kunnen we samen meer betekenen voor kwetsbare Amsterdammers en worden tegelijkertijd de thuiszorgmedewerkers van Cordaan ontlast.

LEES MEER →

Count me in

ANDERE ACTIVITEITEN, ZELFDE DOELGRoEP

We delen onze kantoorzolder op de Nieuwe Herengracht met een aantal andere vrijwilligersclubs die zich richten op dezelfde doelgroep Amsterdammers. We organiseren met elkaar mooie acties zoals bloemen rondbrengen bij eenzame Amsterdammers, digitaal wandelen of pannenkoeken bakken. Ook bemiddelden we onze vrijwilligers naar elkaars activiteiten.

LEES MEER →

logo cordaan

CORONA-SAMENWERKING AMSTERDAM

De buurthulp, zorg- en welzijnsorganisaties sloegen begin coronatijd de handen ineen (niet letterlijk dan, want corona) om zo goed mogelijk de kwetsbaren onder ons te blijven ondersteunen onder de naam van Voor Elkaar in Amsterdam. Er is één hulplijn voor mensen die hulp nodig hebben en we verdelen met elkaar de stadsdelen om vragen van Amsterdammers op te pakken. Burennetwerk is verantwoordelijk voor Nieuw-West en Zuidoost. Mooi hoe we crisistijd met elkaar van betekenis kunnen zijn voor onze buren die het extra zwaar hebben.

LEES MEER →

logo cordaan

Platform Informele Zorg VOOR ELK STADSDEEL

In alle stadsdelen werken we samen met de andere informele zorgorganisaties in de wijk. Om optimaal samen te werken en elkaar te versterken, aan te vullen en ervaringen te delen komen we bij elkaar in een platform. Bij het Platform Informele Zorg zijn organisaties aangesloten die vrijwilligers bemiddelen naar buurtbewoners die eenmalige, kortdurende of langdurende ondersteuning nodig hebben. 

Contact met een specifiek platform?

Mail ons→

IS DIT OOK WAT VOOR JOUW ORGANISATIE?

Wil je meer informatie, heb je vragen of wil je de mogelijkheden bespreken voor je eigen organisatie? Mail ons op [email protected]