ONS MANI-FEST

Iedereen verdient een goede buur!

Wij dromen van een Amsterdam waar buren elkaar weten te vinden. Waar altijd ruimte is voor hulp of een praatje. 

Veel Amsterdammers willen dat. Maar hoe? Burennetwerk zet bereidheid om in actie.

We koppelen Amsterdammers die een goede buur willen zijn aan buurtgenoten met een vraag. Dat doen we in alle buurten van Amsterdam. 

Geen grote complexe vragen, maar gewoon even een praatje, hulp bij vervoer of een kleine klus die door gebrek aan netwerk of middelen blijft liggen.

Amsterdammers vinden en helpen elkaar via Burennetwerk Amsterdam. Zo bouwen we aan een stad vol goede buren.

HIER STAAN WIJ VOOR

GOEDE BUUR CENTRAAL

Just Ding It deurbel icoon

Onze goede buren geven zelf aan waarmee en hoe vaak zij willen helpen. Dat geeft een duidelijk beeld van het actuele aanbod in de stad. Zo zijn we altijd eerlijk welke vragen we makkelijk of juist even niet op kunnen pakken.

We draaien op de bereidheid van goede buren en zorgen dat de vragen die zij oppakken niet te ingewikkeld zijn. Dit houdt het burencontact luchtig en positief.

Voor de buur die hulp vraagt is het fijn om te merken dat een goede buur ook echt met plezier komt helpen. 

BEMIDDELING
EENVOUDIGE BURENHULP

Je hebt geen training of begeleiding nodig om als goede buur aan de slag te gaan.

Door het flexibele en soms eenmalige karakter sluit de werkwijze van Burennetwerk goed aan bij veelal jonge mensen met een volle agenda die wel iets willen betekenen voor een buurtbewoner, maar zich niet structureel willen vastleggen.

Daarnaast verwelkomen we, mede dankzij onze laagdrempeligheid en flexibiliteit, mensen die tijdelijk geen werk hebben of gepensioneerd zijn.

VRAAG EN AANBOD ZORGVULDIG BIJ ELKAAR

 

Boks buur

Vragen worden aangemeld door bewoners en hun mantelzorgers, maar ook door professionals die betrokken zijn bij de bewoner, zoals thuiszorg, ambulante begeleiding, de huisarts, een woningcorporatie of maatschappelijk werk.

Als de vraag past bij Burennetwerk gaan we op zoek naar een passende goede buur en maken we de match. Twee weken nadat we de match gemaakt hebben, vragen we de goede buur hoe het (eerste) contact verlopen is en denken we eventueel mee over extra hulp of doorverwijzingen.

ONZE BURENVRAGEN
KOMEN VIA ONZE
SOCIALE VOELSPRIETEN

Door nauwe samenwerking met informele- en formele zorgorganisaties filteren wij de juiste vragen uit de stad. Vragen die niet bij een professionele hulpverlener of een opgeleide vrijwilliger passen maar waar iemand zelf niet uit komt door gebrek aan sociaal netwerk, kennis of middelen. 

Hulpbehoevende buren hebben vaak geen toegang of ervaring met online platformen. Daarom bellen wij veel, zodat jij dat niet hoeft te doen.

logo cordaan
Voor Elkaar in Amsterdam
Logo's hulp bij huishouden partners
Kaart van Amsterdam

WIE ZIJN WIJ?

Burennetwerk team

Burennetwerk Amsterdam is een stichting die buurtgenoten aan elkaar koppelt voor eenvoudige burenhulp, vervoer met begeleiding of sociaal contact. Mensen die willen helpen, onze ‘goede buren’, melden zich bij ons aan en worden via de helpdesk gekoppeld aan iemand in hun buurt met een hulpvraag. Er zijn in heel Amsterdam ongeveer 1700 goede buren ingeschreven bij Burennetwerk die willen helpen.

Burennetwerk is in 2012 ontstaan vanuit de overtuiging dat er veel bereidheid is in de stad om te helpen en er ook veel mensen zijn die het zelf niet redden. Onze helpdesk verbindt de goede buren aan mensen in hun buurt die wel wat extra hulp kunnen gebruiken.

BURENNETWERK ZORGT VOOR
  • Meer saamhorigheid in buurten
  • Het verminderen van vooroordelen
  • Het doorbreken van bubbels
  • Het verrijken van ieders leefwereld
  • Het vergroten van de zelfredzaamheid van Amsterdammers
  • Het ondersteunen van de (mantel)zorg
  • Het vergroten van netwerken
  • Een buurvriendelijke stad waar mensen naar elkaar omkijken

WIE BETAALT JULLIE?

Burennetwerk kiest er bewust voor om geen geld te vragen voor de bemiddeling tussen buurtgenoten. Goede buren geven hun tijd en moeten daar niet voor hoeven te betalen. Mensen die ons bellen met een hulpvraag hebben zelf niet de financiële middelen om de klus op te lossen. Hebben ze dat wel? Dan verwijzen we hen door naar één van onze kluspartners.

Het werk van Burennetwerk kost echter wél geld. Zo betalen we voor de huur, de PR, het computersysteem en de salariskosten. Om het werk goed te begeleiden, continuïteit en evenwichtige kwaliteit te bieden is het belangrijk dat er mensen zijn die een groot deel van de week kunnen besteden aan Burennetwerk en in dienst zijn van de stichting.

Momenteel krijgen we vanuit ieder Amsterdams stadsdeel een bijdrage. Ook zijn er fondsen, kerken en woningcorporaties die bijdragen. Daarnaast is de steun van particuliere donateurs hard nodig. We zijn enorm geholpen met mensen en bedrijven die Burennetwerk een warm hart toedragen en ons ook financieel willen steunen. Dat kan eenmalig, maar ook voor een klein of groter bedrag per maand. Meer informatie? Mail ons op [email protected].

CHECK
CHECK
CHECK
CHECK

oneindigeduime