Privacyverklaring

 

Bij Burennetwerk Amsterdam hechten wij veel waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we verzamelen, hoe we deze gebruiken, beveiligen en delen. Door gebruik te maken van onze diensten gaat u akkoord met de voorwaarden van deze privacyverklaring.

 

1. Welke gegevens verzamelen we?

Wij kunnen de volgende persoonlijke gegevens verzamelen:

 • Contactgegevens: zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.
 • Gebruiksgegevens: informatie over hoe u onze website en diensten gebruikt, inclusief IP-adres, browsertype, en bezochte pagina’s.
 • Communicatiegegevens: gegevens die u verstrekt wanneer u contact met ons opneemt, zoals via e-mail of contactformulieren.

2. Hoe gebruiken we uw gegevens?

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Dienstverlening: om onze diensten te leveren en te verbeteren, zoals het faciliteren van buurtinitiatieven en het organiseren van evenementen.
 • Communicatie: om u te informeren over activiteiten, nieuws en updates van Burennetwerk Amsterdam.
 • Analyses: om onze website en diensten te analyseren en te verbeteren op basis van gebruikspatronen en feedback.

3. Hoe beschermen we uw gegevens?

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. Deze maatregelen omvatten onder andere versleuteling, firewalls en beveiligde servers.

4. Delen van uw gegevens

Wij delen uw persoonlijke gegevens niet met derden, behalve:

 • Dienstverleners: die ons helpen bij het leveren van onze diensten, zoals IT-dienstverleners. Deze partijen zijn gebonden aan vertrouwelijkheidsverplichtingen en mogen uw gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken.
 • Wettelijke vereisten: wanneer dit vereist is door de wet of om te voldoen aan juridische procedures.
 • Met uw toestemming: in gevallen waarin u expliciet toestemming hebt gegeven voor het delen van uw gegevens.

  5. Uw rechten

  U heeft het recht om:

  • Inzage: te vragen welke persoonlijke gegevens we van u hebben.
  • Correctie: onjuiste of onvolledige gegevens te laten corrigeren.
  • Verwijdering: te vragen om verwijdering van uw persoonlijke gegevens.
  • Beperking: de verwerking van uw gegevens te beperken.
  • Bezwaar: te maken tegen de verwerking van uw gegevens.
  • Overdraagbaarheid: uw gegevens in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen.

  Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens hieronder.

  6. Bewaartermijnen

  Wij bewaren uw persoonlijke gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij wettelijk een langere bewaartermijn is vereist.

  7. Wijzigingen in deze privacyverklaring

  Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken om wijzigingen in onze werkwijzen of wettelijke vereisten te weerspiegelen. We raden u aan om regelmatig deze verklaring te raadplegen.

  8. Contactgegevens

  Als u vragen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring of uw persoonlijke gegevens, kunt u contact met ons opnemen via:

  Burennetwerk Amsterdam
  [email protected]
  020 – 623 97 71

  Nieuwe Herengracht 18
  1018 DP Amsterdam

  Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 12-06-2024.