Visie, missie en kernwaarden

Visie en missie

Het Burennetwerk heeft als missie dat in alle buurten van Amsterdam mensen die een goede buur willen zijn gekoppeld worden aan mensen in hun eigen omgeving die wat extra hulp kunnen gebruiken.

Het Burennetwerk brengt het aanbod en de vraag bij elkaar. Daarmee stimuleren we de informele zorg van buren onderling, juist voor mensen in een kwetsbare positie. Onze visie is dat in alle buurten van Amsterdam mensen met een helpende hand en mensen met een hulpvraag elkaar weten te vinden, zodat het steeds vanzelfsprekender wordt om er in de buurt te zijn voor elkaar. De aanwezige bereidheid van buurtgenoten om elkaar te helpen, wordt omgezet in actie en dit vergroot de betrokkenheid op elkaar en op de nabije omgeving.

Kernwaarden

Dichtbij - We verbinden mensen die hulp kunnen geven en mensen die hulp willen ontvangen. Dit doen we op buurtniveau, waardoor buren elkaar helpen en elkaar leren kennen. Het is een eenmalige of regelmatige verbinding met impact zowel op de goede buur als op de hulpvrager. Door mensen op buurtniveau met elkaar te verbinden, is de kans groter dat men elkaar vaker bezoekt of ontmoet en er zo een relatie ontstaat. Ook is het makkelijker om iemand in de buurt te helpen, dan helemaal naar de andere kant van de stad te moeten reizen.

Eenvoudig - Het Burennetwerk verbindt mensen aan elkaar voor eenvoudige burenhulp. Het gaat om praktische klusjes waar je geen specialistische technische kennis voor nodig hebt: een keer mee naar een afspraak in het ziekenhuis, boodschappen doen, een plankje ophangen of een muurtje sausen. Ook gaat het om laagdrempelig sociaal contact: samen koken, wandelen of gewoon een kopje koffie drinken. De burenhulp kan een eenmalig karakter hebben of een regelmatig karakter. Het Burennetwerk bemiddelt niet in hulpvragen waarbij de vrijwilliger intensieve begeleiding nodig heeft. Bij dit soort hulpvragen verwijzen we naar één van de vele maatjesprojecten in Amsterdam. Het Burennetwerk is geen zorgaanbieder, maar is aanvullend aan bestaande hulpverlening en vrijwilligersorganisaties. Een goede buur kan ingeschakeld worden voor eenvoudige klusjes in en om huis, die niet binnen het takenpakket van de hulpverlener passen. Zo kunnen de eenvoudige burenhulp en de complexere hulpverlening, waarvoor specifieke kennis en begeleiding nodig is, elkaar aanvullen. Ook kunnen goede buren via het Burennetwerk helpen bij mensen waar geen professionele hulpverlening aanwezig is, maar die wel hulp nodig hebben bij eenvoudige klusjes.

Laagdrempelig en betrokken - We bieden mensen de kans om hun buren te helpen op een moment dat het hen past. De goede buur bepaalt zelf samen met de hulpvrager wanneer het uitkomt om langs te komen. Hierdoor is een klus of bezoek goed in te plannen in het drukke schema van veel mensen in Amsterdam. Indien we een goede buur voor regelmatig bezoek of activiteit koppelen aan een hulpvrager, dan gaan we uit van een frequentie van niet vaker dan één keer per twee weken. Op het moment dat een goede buur niet meer in staat is om de hulp te geven, dan zoeken we een andere goede buur. Goede buren kunnen in hun persoonlijke profiel op de website aangeven hoe vaak ze gevraagd willen worden voor een klus of bezoek. Ook kunnen ze via de website zelf zoeken naar hulpvragen bij hen in de buurt.

Flexibel - Het is makkelijk om je aan te melden bij het Burennetwerk. Op de website vul je je gegevens in en wij nemen contact op voor een kort kennismakingsgesprek. Doordat een medewerker van het Burennetwerk of een buurtcontactpersoon elke goede buur ontmoet heeft, worden er matches gemaakt die passen bij de goede buur. Daardoor zijn matches ook effectief. Een goede buur krijgt geen vraag voorgelegd die niet bij hem of haar past. Voor hulpvragers is het ook niet moeilijk om een hulpvraag in te dienen. Het kan via de website, maar de meeste mensen met een hulpvraag bellen de Helpdesk. Daar worden ze te woord gestaan door iemand die luistert en meedenkt. Een hulpvraag kan ook worden ingediend door bijvoorbeeld een maatschappelijk werker, huisarts of wijkverpleegkundige. Het Burennetwerk is betrokken. Goede buren kunnen altijd contact opnemen met de helpdesk of de buurtcontactpersoon als ze ergens mee zitten, en eens in de zoveel tijd wordt er gecheckt of de goede buur het contact nog leuk vindt. Het Burennetwerk is ook laagdrempelig. Je verplicht je niet voor een aantal uur en er is geen verplichte training of coaching. Hulpvragers worden persoonlijk geholpen. Als een goede buur niet kan helpen wordt er meegedacht om een andere oplossing te vinden.

Waardevol - Het Burennetwerk zorgt ervoor dat de hulp op die plekken terecht komt waar het echt nodig is. Hulpvragers hebben onvoldoende gezondheid, netwerk of geld om het zelf op te lossen. Ook worden door hulp van goede buren mantelzorgers ontlast. Een goede buur weet dat zijn of haar hulp van betekenis is, doordat het Burennetwerk de vragen goed in beeld brengt, afbakent en controleert op bovengenoemde criteria. De goede buren helpen de kwetsbare buurtgenoten op een manier die bij hen past.

Wat kun je nu doen?
inJordaan, Westelijke Eilanden en Zeeheldenbuurt
inOsdorp Midden
inVogelbuurt
inOostzanerwerf & Kadoelen
inSlotermeer zuid west
inBanne Buiksloot (De Banne)
inTuindorp Nieuwendam
inVogelbuurt IJplein
inTuindorp Nieuwendam
inSlotermeer Zuid-West
inIndische buurt
inHoofddorppleinbuurt
inOostelijk Havengebied
inSlotermeer Noord-Oost
inOud-Oost (Transvaalbuurt)
inOostelijke Eilanden
inOostelijke Eilanden
Vertel ons hoe het was!

Heb je iemand geholpen of ben je geholpen?
Vertel ons jouw ervaringen. Wij leren graag van wat er goed ging en van wat er beter kan.

Vertel!

Inloggen
Nog niet geregistreerd? Schrijf nu in